Jezik:

PRAVILA SLO24ULTRA


Prireditev: 6, 12 in 24-urni kolesarski ultramaraton

Dolžina kroga: okoli 11km

Kategorije:

- SOLO (6h&12h&24h): ženske, moški,

- 2 ČLANSKA EKIPA (24h): ženske, moške in mešane

- 4 ČLANSKA EKIPA (24h): ženske, moške in mešane (najmanj 1 ženska v ekipi)

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pravila ultramaratona za solo tekmovalce in ekipe

 

1. Vsi udeleženci (kolesarji in spremljevalci) se morajo ravnati v skladu s temi pravili in morajo upoštevati cestno prometne predpise republike Slovenije.

 

2. Kolesarji morajo voziti nemotorizirano standardno (cestno, kronometer) kolo, ki je opremljeno s svetlobno odbojnimi elementi (nalepka, mačje oko). Kolesa morajo imeti sprednjo in zadnjo luč. Kolesa bodo pregledana na tehničnem pregledu pred startom. Med ultramaratonom lahko menjaš kolo, vendar morajo biti vsa kolesa pregledana in v skladu s pravili.

 

3. Nočni čas je od 20:00 do 7:00 ure in takrat je obvezna uporaba prednje (bele) in zadnje (rdeče) luči, ki morata biti prižgani v neutripajočem načinu. Kršitev tega pravila bo pomenila diskvalifikacijo, zato imejte dovolj baterij / polne akumulatorje. Poleg tega morajo kolesarji imeti reflektivne nalepke na okvirju (prednje in zadnje vilice), ter na obročnikih (vidne s strani). V primeru slabe vidljivosti podnevi, lahko organizator zahteva uporabo luči tudi izven določenega nočnega časa. Priporoča se uporaba varnostnega brezrokavnika oz. drugi reflektivnih oblačil v nočnem času.

 

4. Uporaba kolesarske čelade je obvezna celoten čas ultramaratona. Čelada mora biti certificirana in pravilno pripeta. V primeru, da bo glavni sponzor priskrbel nalepke za na čelado, jo morajo na čeladah nositi vsi kolesarji. V primeru kršitve tega pravila sledi diskvalifikacija.

 

5. Nezgodno zavarovanje in zavarovanje proti tretjim osebam je obveznost udeležencev. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe / izgubo / krajo ljudi in predmetov. S podpisom na prijavnem obrazcu udeleženec potrjuje, da je zavarovan nezgodno in proti tretji osebi v zadostnem znesku in primerno odgovornostjo. Z istim podpisom potrjuje, da se je seznanil s pravili prireditve, se z njimi strinja in jih bo upošteval.

 

6. Kronometrski nastavki na krmilu so dovoljeni. Disk kolesa in kolesa z najmanj tremi »kraki« so dovoljena. Ležeča in HPV kolesa so prepovedana! Ko v dvomu, je odločitev v rokah tehničnega direktorja prireditve. Ta se bo o navedenem odločal za vsak primer posebaj z ozirom na splošno varnost.

 

7. Sponzorsko oglašanje na dresih je dovoljeno. Dodatni našitek uradnega sponzorja je obvezen, če se tako odloči organizator.

 

8. Štetje krogov se opravlja avtomatično s pomočjo čipov na kolesu vsakega kolesarja. Čipe si bo potrebno izposoditi, plačati bo treba depozit določen s strani časomerilca. Depozit bo vrnjen po koncu, ko bo kolesar vrnil čip. Če je čip izgubljen, depozit ostane časomerilcu.

 

9. Ultramaraton ni zaprt za promet, udeleženci se morajo držati cestno prometnih predpisov. Tekmovalci so odgovorni za varnost njih samih in ostalih udeležencev v prometu. V primeru nevarne vožnje zaradi utrujenosti oz. zaspanosti, lahko direktor ultramaratona udeleženca izloči in mu odredi 30 minutni počitek.

 

10. Spremljevalna vozila in privatna vozila ali kakršnakoli pomoč ob cesti so prepovedani, razen na za to določenem območju in z obvestilom tehničnemu direktorju. Prepovedano je jemati okrepčila med ultramaratonom od oseb na kolesu brez startne številke ali od motoristov in avtomobilistov, razen če je to uradno vozilo organizatorja. Dodajanje prehrane s strani kolesarjev s startno številko je dovoljeno.

 

11. Vožnja v zavetrju motoriziranih in nemotoriziranih vozil vseh vrst, razen drugih kolesarjev s startnimi številkami, bo kaznovana z diskvalifikacijo. Enako velja za krajšanje trase – takojšnja diskvalifikacija.

 

12. V primeru, da kolesar zaide s proge, lahko ultramaraton nadaljuje, vendar se mora vrniti na točko, kjer je progo zapustil. O tem mora takoj obvestiti časomerino službo osebno ali s pomočjo ekipe. Sporočiti mora startno številko, lokacijo in čas.

 

13. Med potekom ultramaratona je dovoljeno neomejeno število postankov za udeležence. Vožnja preko startno – ciljnega tepiha je dovoljena samo za kolesarje, ki sodelujejo na ultramaratonu.

 

14. V posamezni kategoriji se bo upoštevalo le v celoti prevožene kroge. Kolesarji lahko zaključijo krog, ki so ga začeli vsaj 1 sekundo pred iztekom tekmovalnega časa (11h 59min 59sec in 23h 59min 59sec). Za doseganje rekordnih znamk posameznikov ali ekip bo uporabljeno spremstvo sodnikov na motorju. V primeru neodločenega rezultata v krogih in kilometrih se upošteva vrstni red na cilju (čas prihoda v cilj).

 

15. V primeru katastrofalno slabega vremena ali izrednih okoliščin, se lahko direktor prireditve odloči skrajšati ultramaraton ali ga prekiniti. V tem primeru se startnine udeležencem ne bodo povrnile. Enako ne bodo povrnjene neizvedene storitve organizatorja.

 

16. Kolesarji oz. ekipe, ki bodo odstopili, morajo to javiti organizatorju v najkrajšem možnem času (vrnitev startnih številk in čipov).

 

17. Prepovedano je pisanje/risanje sporočil na cestni površini. Stroški takega pisanja navijaških sporočil bodo naloženi ekipi, ki je prekršek zagrešila. S tem se bodo ukvarjale odgovorne osebe.

 

18. Vsakemu udeležencu (solo in ekipnemu) bo dodeljena štartna številka. Udeleženec je zadolžen, da številko namesti na kolo po navodilih organizatorja tako, da bo jasno vidna s strani organizatorja/ sodnikov. Kolesar čigar števika ne bo vidna, bo diskvalificiran. Velja tudi v slabih vremenskih pogojih.

 

19. V startno-ciljni ravnini bomo striktno upoštevali omejitev hitrosti na 25km/h in prepoved prehitevanja tekmovalcev. Velja od desnega zavoja proti cilju do desnega zavoja proti Turnišču (cca. 450m). Kazen za kršitev bo prvič opozorilo (javljeno ekipi tekmovalca), vsakič naslednjič pa izbrisanih 5km iz končnega rezultata doseženega v 12 ali 24 urah.

 

20. Dodajanje hrane in pijače solo tekmovalcem poteka le od Cilja do desnega zavoja proti Turnišču in sicer izključno na desni strani trase. Torej, tekmovalec, ki želi prevzeti bidon/hrano/karkoli, se mora razvrstiti na desno stran trase, tekmovalci, ki nadaljujejo vožnjo brez distrakcij ostanejo na levi strani trase. V primeru, da tekmovalec ob prevzemu dodatno zmanjša hitrost, ga je dovoljeno prehiteti samo po levi strani. Tekmovalci brez ekipe se morajo ustaviti v svojem boksu.

 

21. Ekipa je sestavljena iz dveh oz. štirih kolesarjev. Ekipe so razdelejene na ženske, moške ali mešane. V mešani ekipi mora biti najmanj ena ženska tekmovalka.

 

22. Na tekmovalni trasi je lahko samo en kolesar ekipe. Člani ekipe se lahko menjajo poljubnokrat, toda menjava mora biti izvršena na uradno določenem prostoru za menjavo. Menjava se izvede z »daj mi petko« dotikom rok ali z dotikom zgornjega dela telesa tekmovalca, ki se bo podal na traso naslednji. V specialnih primerih (na primer zaradi varnosti) si organizator lahko vzame pravico, da spremeni določila tega pravila – celo med prireditvijo samo – ampak mora pravočasno obvestiti ekipe o spremembi. Član ekipe, ki je začel določeni krog, mora dokončati le-tega v celoti. »Deljenje kroga« med več člani ekipe ni dovoljeno in pomeni takojšnjo diskvalifikacijo!!!

 

23. Pritožba proti odločitvi direktorja prireditve ali proti ravnanju nasprotnih ekip ali udeležencev je mogoča ob plačilu kavcije 70,00 €. Kavcija se v primeru pozitivne rešitve pritožbe povrne. Pritožba mora biti vložena pisno s strani udeleženca samega ali njegovega šefa ekipe med ultramaratonom samim ali do ene ure po zaključku, pred podelitvijo priznanj.

 

24. Udeleženci po končanem ultramaratonu prejmejo diplome z dolžino prevoženih kilometrov. Prvi trije v kategoriji prejmejo pokale.

 

25. O posebnih nagradah za dosežke kot je svetovni rekord, najhitrejši krog, fair-play ali druge posebne dosežke, bo direktor prireditve odločal z organizacijskim odborom pred, med ali po prireditvi, če bo zadostni razlog za to.

 

26. Glavni namen tega ultramaratona je, da se pribljiža vzdržljivostno oz. ultra kolesarstvo širši množici. Finančni aspekt prireditve je v ozadju. V primeru dobička, se bo le-ta uporabil za druge športne dogodke.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Splošno pravilo

 

Ker je nemogoče predvideti vse situacije, ki se lahko zgodijo med prireditvijo, se bo organizator o vsakem nepredvidenem in nepričakovanem dogodku odločal posebaj. Uporablja se lahko opozorila, časovne pribitke, globe ali diskvalifikacija. V primeru takojšnje diskvalifikacije, udeleženec ni upravičen do nobenih nadomestil.

 

Varnost, športni duh in poštenost so temeljne vrednote, ki se jih pričakuje od udeležencev, njihovih ekip in od organizatorja. Kolesar je odgovoren za ravnanja svojih spremljevalcev. V primeru neprimernega obnašanja svoje spremljevalne ekipe, je lahko kolesar tudi diskvalificiran.

 

---------------------------------------------------------------------------------

[prenos] 0.1 MB pravila-2019